Přejít k obsahu


L’interculturel comme principe éducatif

Citace:
FENCLOVÁ, M. L’interculturel comme principe éducatif. In L´interculturel dans la formation des enseignants : l´axe franco-tchèque. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s. 5-11. ISBN: 978-80-261-0263-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Intercultural education as a principle in foreign language teaching
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá pojmem "interkulturality" jako důležitého edukačního principu ve vyučování a učení se cizímu jazyku. Jejím cílem je objasnit, jakou úlohu sehrává interkulturalita v procesu vyučování/osvojování cizího jazyka. Interkulturalita je chápána jako autenticky vyvážený postoj nejen k identitě jiných jazykových a kulturních komunit, ale také jako postoj k vlastní identitě, která je tvořena srovnáním mezi vlastním (sebe) a cizím (oni).
Abstrakt EN: The paper deals with the concept of "interculturality" as an important educational principle in foreign language learning. The authentic balanced attitude not only to the identity of other linguistic and cultural communities, but also to one's own identity is formed by comparisons between one's own ( self) and foreign (they).
Klíčová slova

Zpět

Patička