Přejít k obsahu


Analýza vlivu emisivity stěn pece na ohřev vsázky

Citace:
ŠVANTNER, M., HONNEROVÁ, P., VESELÝ, Z., MATAS, R. Analýza vlivu emisivity stěn pece na ohřev vsázky. 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Petra Honnerová Ph.D. , Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: Emisivita komponent uvnitř je jedním z významných faktorů, který ovlivňuje intenzitu ohřevu vsázky v peci a může značně přispět k optimalizaci provozu zařízení. Emisivita vsázky, stěn pece a dalších komponent uvnitř pece je významnou veličinou, kterou je nutné uvažovat při návrhu pecí a jejíž znalost je nezbytná pro provádění numerických výpočtů. Vliv emisivity na ohřev vsázky může být různý v závislosti dalších parametrech (způsob provozu pece, materiál vyzdívek apod.). Znalost emisivity materiálů, možnost jejího měření a znalost jejího vlivu na tepelný proces je proto významným faktorem návrhu a optimalizace provozu pecí a tepelných zařízení obecně. Ve zprávě jsou shrnuty a uceleny některé poznatky, které byly získány v průběhu řešení projektu a navazujících výzkumných činností. Jsou uvedeny výsledky numerických simulací, které se zabývaly vlivem emisivity na ohřev vsázky, a experimentálních prací zabývajících se měřením emisivity a měřením efektivity přestupu tepla v závislosti na emisivitě stěn pece.
Klíčová slova

Zpět

Patička