Přejít k obsahu


Systém měření rovinnosti solárních článků

Citace:
HRUŠKA, M., KOHLSCHÜTTER, T., LANG, V., VOSTŘÁK, M. Systém měření rovinnosti solárních článků. 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Matěj Hruška , Ing. Tomáš Kohlschütter , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Marek Vostřák
Abstrakt CZ: Tato technická zpráva se zabývá popisem, návrhem a realizací systému pro měření rovinnosti solárních článků. Systém se skládá z šesti laserových bezkontaktních čidel vzdálenosti pravidelně rozmístěných na rameni nad měřeným článkem. Pohyb ramene v ose měřeného článku zajišťuje pneumatický válec. Současně se vzdáleností článku od čidel je měřena i poloha ramene. Výstupní signály z čidel jsou zaznamenány měřicí ústřednou a následně automaticky zpracovány ve vytvořeném softwaru, tak je získán 2D profil solárního článku. Vzhledem k charakteru solárních článků, je měření v šesti liniích dostatečné pro popis jeho tvaru. Při požadavku detailní znalosti tvaru článku by bylo nutné použít několikanásobně dražší 2D laserový systém měření vzdálenosti s lineární stopou paprsku.
Klíčová slova

Zpět

Patička