Přejít k obsahu


Google, PageRank, and citation analysis of bibliodgraphic networks

Citace:
FIALA, D. Google, PageRank, and citation analysis of bibliodgraphic networks. Univerza v Ljubljani, Lublaň, Slovinsko, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Google, PageRank, and citation analysis of bibliodgraphic networks
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: PageRank je rekurzivní algoritmus pro ohodnocování uzlů v orientovaných grafech, původně využívaný webovým vyhledávačem Google k detekci významnosti webových stránek. Úspěch této metody vedl k aplikacím PageRanku v nejrůznějších prostředích, která se dají modelovat jako orientovaný graf. Mezi ně patří mj. i citační sítě vědeckých publikací a jejich autorů. V této přednášce si ukážeme, jak lze PageRank využít při hodnocení významnosti vědců, jaké úpravy se dají provést v jeho matematickém vzorci a jak lze do PageRanku zahrnout faktor času publikací a jejich citací. Na závěr se podíváme na nejvýznamnější výsledky jeho aplikace na citačních sítě získané z různých bibliografických databází jako jsou DBLP, CiteSeer a Web of Science.
Abstrakt EN: PageRank is a recursive algorithm for the evaluation of nodes in directed graphs that was originally used by the Google search engine to determine the importance of web pages. The success of this method has resulted in applications of PageRank in various systems that can be modelled as a directed graph such as citation networks of research publications and their authors. In this lecture, we will show how PageRank can be used in the assessment of researchers' prestige, which modifications can be made in its mathematical formula, and how the time factor of publications and their citations can be included in PageRank. Finally, we will have a look at the most significant results yielded by applying it to citation networks of various bibliographic databases such as DBLP, CiteSeer, and Web of Science.
Klíčová slova

Zpět

Patička