Přejít k obsahu


Zastavení nad vztahem kultury, víry a konfese u vojvodovských Čechů

Citace:
JAKOUBEK, M. Zastavení nad vztahem kultury, víry a konfese u vojvodovských Čechů. Slovanský přehled, 2013, roč. 99, č. 3-4, s. 371-384. ISSN: 0037-6922
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Relationship of Culture, Belief and Creed Among the Czechs of Vojvodovo (Bulgaria)
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Text představuje další z řady příspěvků věnovaných Vojvodovu, jediné české vesnici v Bulharsku. Cílem studie je vysvětlit nezvykle vysoký počet sňatků uzavřených mezi vojvodovskými protestanty a obyvateli nedaleké obce Bărdarski Geran, obývané katolickými banátskými Bulhary (Paulikiány) a banátskými Šváby, rovněž katolíky. V obou obcích představovalo náboženství patrně nejvýznamnější organizační princip, jehož klíčovým pravidlem byla náboženská endogamie. Ačkoli by tedy mezi členy těchto komunit byla očekávatelná spíše absence smíšených sňatků, k jejich realizaci docházelo, a to v nikoli zanedbatelném množství případů. Jedním z důvodů, proč k sobě obyvatelé daných komunit pociťovali vzájemnou blízkost, přitom byla kultura, kdy obě skupiny sdílely výrazné množství shodných kulturních vzorců, jakož i inventáře. Jedním z nejvýraznějších kulturních rysů, typických pro obě komunity, pak byla především vypjatá religiozita, resp. víra. Ačkoli to tak bylo na první pohled náboženství (nahlížené jako konfese), co se zdálo kontaktům mezi příslušníky dotyčných komunity bránit, bylo to právě náboženství (nahlížené jako víra), které stálo za překvapivě vysokým počtem sňatků, k nimž mezi oběma skupinami došlo.
Abstrakt EN: The text represents another contribution in the series of articles on Vojvodovo, the Czech village in Bulgaria, published in recent years. The author attempts to answer the question in his analysis why so many Vojvodovo Czech Protestants chose as their marriage partners inhabitants of a nearby village of Bardarski Geran, both Banat Bulgarians (Paulicians) and Banat Swabians. In both villages religion was perhaps the most important organizational principle, religious endogamy being one of its main rules. One would expect absence of intermarriage between Vojvodovo and Bardarski geran for this reason, the opposite, however, was true. The author shows that the reason, why members of both communities felt a kind of mutual affinity, was culture, as both groups shared many cultural traits. One of these cultural traits was deep and genuine religiosity, or better to say belief. So, though at the first sight it is religiosity (seen as the creed) that seems to prevent any closer contacts between the two communities, it is religiosity (seen as belief) that stands behind the surprising and unexpected number of marriages that took place between the members of the two local communities.
Klíčová slova

Zpět

Patička