Přejít k obsahu


Výpočet nízkocyklové únavy

Citace:
LAŠ, V., MĚŠŤÁNEK, P., JANDA, P. Výpočet nízkocyklové únavy. HUTCHINSON, 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: LOW CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF A PRESSURE VESSEL (AUTOCLAVE)
Rok vydání: 2012
Název zdroje: HUTCHINSON
Autoři: Prof. Ing. Vladislav Laš CSc. , Ing. Petr Měšťánek , Ing. Petr Janda
Abstrakt CZ: Cílem zakázky byla analýza a posouzení zbytkové životnosti tlakové nádoby (autoklávu) z hlediska nízkocyklové únavy pro zatížení specifikované zadavatelem. Jednalo se o složitý výpočtový model, který byl vytvořen pomocí CAD systému dle zadané výkresové dokumentace. Tento model byl přetransformován do programu ANSYS, ve kterém byly zadány okrajové podmínkya byla provedena celá řada výpočtů pomocí metody konečných prvků. Vypočtené hodnoty napětí sloužily jako vstupy pro druhou část výpočtu, kde byla posuzována zbytková životnost součásti.
Abstrakt EN: The aim of the contract was to analyze and assess the residual life of the pressure vessel (autoclave) in terms of low cycle fatigue for loading specified by the customer. A complex computational model was used. It was created using CAD system according to drawings delivered by the customer. This model was converted into ANSYS FEA software. Boundary conditions were applied and a number of calculations using finite element method were performed. Calculated stresses were used as input values for the second part of the analysis in which low cycle fatigue was assessed and the residual life of the component was determined.
Klíčová slova

Zpět

Patička