Přejít k obsahu


Seizmická odezva palivového souboru

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Seizmická odezva palivového souboru. In Dynamika strojů 2014 = Dynamics of Machines 2014. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2014. s. 45-52. ISBN: 978-80-87012-50-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Seismic response of nuclear fuel assembly
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek obsahuje matematické modelování a počítačovou simulaci seizmické odezvy komponent palivového souboru. Seizmická odezva je vyšetřována numerickou integrací v časové oblasti. Seizmické buzení je dáno dvěma horizontálními a jedním vertikálním syntetickým akcelerogramem na úrovni uložení tlakové nádoby. Dynamická odezva palivového souboru šestiúhelníkového typu je zapříčiněna prostorovými pohyby upínacích desek aktivní zóny reaktoru, jež jsou vyšetřovány na globálním modelu reaktoru. Pro výpočet výchylek a rychlostí komponent palivového souboru na úrovni buněk distančních mříží je užita metoda modální syntézy s kondlurací.
Abstrakt EN: The paper deals withs mathematical modelling and computer simulation of the seismic response of fuel assembly components. The seismic response is investigated by numerical integration method in time domain. The seismic excitation is given by two horizontal and one vertical synthetic accelerograms at the level of the pressure vessel seating. Dynamic response of the hexagonal type nuclear fuel assembly is caused by spatial motion of the support plates in the reactor core investigated on the rector global model. The modal synthesis method with condensation is used for calculation of the fuel assembly component displacements and speeds on the level of the spacer grid cells.
Klíčová slova

Zpět

Patička