Přejít k obsahu


Diaspora paměti : židovská paměť a reflexe holocaustu v Izraeli a Spojených státech

Citace:
TARANT, Z. Diaspora paměti : židovská paměť a reflexe holocaustu v Izraeli a Spojených státech. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 401 s. ISBN: 978-80-261-0273-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Diaspora of Memory - The Jewish Memory and Reflection of the Holocaust in Israel and the US
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato kniha se zabývá tématem židovské paměti holocaustu ve 2. polovině 20. století, a to s důrazem na proces konceptualizace a institucionalizace této paměti v Izraeli a ve Spojených státech. Názvem „Diaspora paměti“ pojmenováváme specifickou situaci židovských přeživších holocaustu, kteří po neúspěšném pokusu o návrat do původních domovů opouštějí evropskou půdu, odcházejí do Izraele a Spojených států a paměť událostí, které mnozí z nich přežili jen zázrakem, si odnášejí s sebou – do nového domova a na nové místo, které přitom nebylo připomínanými událostmi přímo zasaženo. Tato kniha pak popisuje příběh paměti, vnášené do nové krajiny, nových kulturních kontextů, jakož i nových historických okolností, která zcela zásadním způsobem ovlivnily to, jak dnes o událostech holocaustu Židé uvažují a jak si je připomínají. Své téma tato kniha sleduje za pomoci analýzy dobového židovského tisku, rozboru teologických reflexí a výzkumu v terénu.
Abstrakt EN: This book is concerned with the issue of the holocaust in 20th century Jewish collective memory, with special emphasis on the particular processes of conceptualization and institutionalization of the holocaust memory in the state of Israel and the United States of America. It attempts to provide an explanation for two basic paradoxes one encounters in the history of this collective memory: the frst paradox is the fact we are talking about the holocaust today more than we were in the years right after the event itself. The second paradox is the fact that for the most of the 20th century, the holocaust of the European Jewry was primarily commemorated in Israel and in the United States, i.e. in the countries in which it did not take place. In this book, we are repeatedly opposing the theses that explain these paradoxes as a result of some intentional abuse of the holocaust memory. At the same time, we also oppose the theses that try to explain the current climax of the holocaust consciousness as a mere response to the anti- Israeli sentiment or anti-Semitic tendencies in general. The answer we are trying to offer instead can be called metaphorically the diaspora of memory. In this book, we are trying to explain the frst paradox with the second one. We suggest that the European Jews who were forced to flee from the European shores in the diffcult situation after the holocaust took their raw and fresh memory with them, and they could only begin to contemplate on how, when and where to commemorate their loss and how to communicate their experiences with their new neighbors in their new homes in Israel and in the United States. The book has a roughly chronological structure by using primary and secondary sources in English and Hebrew (including newspaper articles and documents from Israeli archives), together with refections on the theological responses to the holocaust and interpretation of relevant rituals and memorials.
Klíčová slova

Zpět

Patička