Přejít k obsahu


History of Hatred, Hatred of History - Encounters Between Antisemitism and Historical Memory

Citace:
TARANT, Z., TYDLITÁTOVÁ, V., BUDIL, I., PAVEL, H. History of Hatred, Hatred of History - Encounters Between Antisemitism and Historical Memory. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 126 s. ISBN: 978-80-261-0316-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: History of Hatred, Hatred of History - Encounters Between Antisemitism and Historical Memory
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D. , Mgr. Věra Tydlitátová Th.D. , Prof. RNDr. Ivo Budil Ph.D.,DSc. , doc. Hošek Pavel Th.D.
Abstrakt CZ: Tato kniha se pokouší poukázat na některé zajímavé paradoxy, plynoucí ze střetu mezi antisemitismem historií a kolektivní pamětí. Jejím cílem je průzkum a pojmenování rozličných strategií, jimiž antisemitské ideologie manipulují historickou pamětí. Výsledný text však tento původní záměr přesahuje a poukazuje na četné paradoxy, které ze střetu antisemitismu s historickou pamětí vznikají, jakož i na méně známé pozadí vzniku a šíření soudobých antisemitských motivů. Kniha je společným dílem čtyř autorů. Ivo Budil se ve své kapitole obrací k počátkům rasové ideologie, aby na vzájemném porovnání myšlenek Benjamina Disraeliho a Ernesta Renana poukázal na to, jak se v myšlení orientalistů 18. a 19. století proměňovalo vnímání Židů od obdivovaného k nenáviděnému lidu. Věra Tydlitátová se obrací do českého prostředí, aby poukázala na komplikovaný vztah soudobých českých antisemitů k osobě Tomáše Garrigue Masaryka. Autorka poukazuje na fakt, že ani sto let od Hilsnerovy aféry či sporu o rukopisy nepřestala být tato témata v kruzích radikálních českých nacionalistů živá a že ačkoliv je považujeme za již uzavřené kapitoly a za součást učebnic dějepisu, tato témata ovlivňují veřejný diskurz dodnes. Zbyněk Tarant se pak ve třetí kapitole pokouší zmapovat pozici událostí 17. listopadu v myšlení české krajní pravice. Autor poukazuje na fakt, že Mezinárodní den studentstva se svými dvěma významovými vrstvami (1939 a 1989) představuje pro českou krajní pravici překvapivě komplikovanou výzvu, neboť se na jedné straně jedná o významný den, během něhož je každoročně bilancován polistopadový vývoj, ovšem současně jde i o den připomínky nacistického pokusu o likvidaci české inteligence. Pavel Hošek se pak ve své rešerši teologického myšlení Avrahama Joshuy Heschela pokouší nabídnout jeden z typickým příkladů židovské odpovědi na otázku antisemitismu a holocaustu.
Abstrakt EN: This book aims to contribute into the contemporary “struggle for memory” by documenting the various encounters between antisemitism, history and collective memory. Its primary purpose is to explore various strategies by means of which the anti-Semites relate to historical events and concepts. It is an attempt to contribute to the discussions about the uses and abuses of historical and collective memory. In their analyses of antisemitic discourse, the authors strive to offer new perspectives on how has history been revised and rewritten in the antisemitic thought. Ivo Budil has analyzed the writings of Benjamin Disraeli and Ernest Renan to show how was the image of Jews shaped in the early racial ideology of the nineteenth century and what role did the various interpretations of history play in the formation of this image. A detailed insight into the thought of contemporary Czech antisemitism is offered in the two following chapters. Both of these chapters demonstrate the encounters between antisemitism and historical memory on particular examples from the Czech history. Věra Tydlitátová shows, how the contemporary Czech far-right circles relate to the historical personality of the frst Czechoslovak president Tomáš Garrigue Masaryk and his legacy. The next study “Neo-Nazis on the Nation’s Boulevard” analyzes how the Czech far-right scene views the events of Velvet revolution and in particular, the day of 17th November, in which the revolution itself started. I am showing, how the most important Czech public holiday was “discovered” by the neo-Nazis and how did it move from the periphery to the center of the neo- Nazi and far-right discourse. Such analyses offer some crucial conclusions about the way the Czeh far-right constructs its own identity and relationship towards the mainstream society. The last chapter, written by Pavel Hošek, offers an insight into the question, how do the Jewish, rabbinic thinkers respond to antisemitism.
Klíčová slova

Zpět

Patička