Přejít k obsahu


Technologie laserového svařování čidel

Citace:
FRANC, A. Technologie laserového svařování čidel. Continental Automotive Czech Republic s.r.o., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The technology of laser welding sensors
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Autoři: Ing. Aleš Franc
Abstrakt CZ: Vývoj nové technologie laserového svařování čidel. Pro testy svařitelnosti byly zadavatelem dodány vzorky čidel v několika variantách. Dle již dříve provedeného experimentu byla navržena technologie laserového svařování. Vyhotovené svařence byly předány zpět zadavateli pro provedení dalších analýz. 6 ks svařenců bylo ponecháno pro hodnocení makrostruktury spoje za pomoci světelné mikroskopie. Dále bylo provedeno měření tvrdosti charakteristických oblastí spoje a celková analýza vlivu procesních parametrů na jakost spojů.
Abstrakt EN: The development of the new laser welding technology of the sensors. The samples of the sensors in several variant were delivered from the customer for the tests of the weldability. The technology of the laser welding was designed following the previous performed experiments. The finished weldments were transmitted back to the customer for the performing next analysis. The six weldments were retained for the optical microscopy evaluating of the macrostructure of the joint . The measuring of the hardness was performed in the characteristic areas of the joint and the overall analysis of the influence of the process parameters on the quality of the joints.
Klíčová slova

Zpět

Patička