Přejít k obsahu


Modely, metody a algoritmy pro stanovování velikostí rozsahu podpůrných služeb při nových OZE zdrojích

Citace:
JANEČEK, E., JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A. Modely, metody a algoritmy pro stanovování velikostí rozsahu podpůrných služeb při nových OZE zdrojích. 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Models, methods and algorithms for determining the volumes of ancillary services for transmision system with new renewable energy sources (RES)
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předmětem zprávy jsou modely, metody a principy využitelné pro modelování (simulaci) vyrobené elektrické energie OZE, pro určení predikce vyrobené elektrické energie OZE a v neposlední řade pro stanovení rozsahu podpůrných služeb (PpS).
Abstrakt EN: This technical report describes the use of models, methods and principles useful for modeling (simulation) of electricity production from RES, to determine the prediction of renewable energy produciton and to determine the volumes ancillary services (PPS).
Klíčová slova

Zpět

Patička