Přejít k obsahu


Numerická simulace a analýza proudění v potrubním prvku 070

Citace:
KŇOUREK, J., KOVAŘÍK, P. Numerická simulace a analýza proudění v potrubním prvku 070. ŠKODA AUTO a.s., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation and flow analysis in the duct element 070
Rok vydání: 2012
Název zdroje: ŠKODA AUTO a.s.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Petr Kovařík Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je příprava a provedení numerické simulace proudění v potrubním prvku včetně analýzy výsledků a proudových polí. Práce se zabývají citlivostí výsledků na zadávané okrajové podmínky, to je nutné pro nalezení souladu mezi simulacemi a prováděnými měřeními. Výsledkem nestacionárních výpočtů jsou popisy chování proudění v čase a doporučení na modifikace geometrie pro eliminace nežádoucích jevů v prvku.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of the flow in the part of the duct system. The work includes also the analysis of flow fields. The simulations deal with the results sensitivity to the boundary conditions. This important for the experimental and simulation results comparison. The simulation results show flow behavior in the course of time. Also the proposals to the geometry modifications for unwanted flow phenomena elimination are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička