Přejít k obsahu


Franz Spina (1868-1938)

Citace:
NOVOTNÝ, L. Franz Spina (1868-1938). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 99-123. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Franz Spina (1868-1938)
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá německým politikem v první Československé republice, Franzem Spinou, který působil v agrární straně Bund der Landwirte. Spina působil mezi roky 1926 a 1938 na různých vládních postech a patřil mezi nejznámnější představitele německého aktivismu v Československu.
Abstrakt EN: The study looks into the fortunes of Franz Spina, a professor of Slavonic Studies and top representative of German agrarians (Bund der Landwirte), who held various government positions between 1926 and 1938, before resigning in March 1938 due to his disagreement with the party’s political direction, and who became a symbol of German activism in the Czechoslovak Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička