Přejít k obsahu


Modelling and vibration of gear drive systems influenced by real face width

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Modelling and vibration of gear drive systems influenced by real face width. Journal of Mechanics Engineering and Automation, 2013, roč. 3, č. 12, s. 721-730. ISSN: 2159-5275
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling and vibration of gear drive systems influenced by real face width
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Ozubené převody jsou jednou z nejčastějších součástí v řadě strojních aplikací. Pokud je zubový záběr provozován při malé zátěži, může docházet k přerušení záběru a ke kmitání s rázy. Článek prezentuje vlastní metodiku matematického modelování soustav s ozubenými převody s využitím modální syntézy s kondenzací. Matematický model respektuje nelinearity vznikající vlivem přerušení zubového záběru, parametrické buzení časově proměnnou tuhostí a nelineární kontaktní síly v ložiskových vazbách. Nelineární model je využit pro vyšetření kmitání převodové soustavy s důrazem na stanovení oblasti stálého záběru. Uvedená metodika je aplikována na analýzu kmitání testovací převodové soustavy.
Abstrakt EN: Gear drives are one of the most common parts in many rotating machinery. If the gear drive runs under lower torque load, nonlinear effects like gear mesh interruption can occur and vibration is accompanied by impact motions of the gears. This paper presents an original method of the mathematical modelling of gear drive nonlinear vibrations by using the modal synthesis method with degrees of freedom number reduction. The model respects nonlinearities caused by gear mesh interruption, parametric gearing excitation caused by time-varying meshing stiffness and nonlinear contact forces acting between journals of the rolling-element bearings and the outer housing. The nonlinear model is then used for investigation of gear drive vibration, especially for constant gear mesh determination. The theoretical method is applied for investigating of test gear drive nonlinear vibration.
Klíčová slova

Zpět

Patička