Přejít k obsahu


Periodic solution of vibro-impact rotating systems

Citace:
BYRTUS, M. Periodic solution of vibro-impact rotating systems. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-607-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Periodic solution of vibro-impact rotating systems
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Rotující soustavy se zubovými vazbami představují komplexní téma výzkumu. Existuje řada návrhových parametrů ovliňujících požadovaný chod převodovky. I přesto, že je převodové ústrojí správně navrženo, mohou za provozu vznikat nežádoucí jevy v důsledku přítomnosti vnitřního kinematického buzení a nebo díky překročení dimenzovaného zatížení. V článku je přehled matematického modelování s redukcí počtu stupňů volnosti soustavy se zahrnutím vazebních nelinearit. Pozornost je soustředěna na detekci periodických pohybů v odezvě soustavy, které je ovlivněna rázovými pohyby.
Abstrakt EN: Rotating systems with gear couplings introduce complex research topic. There exist many design factors influencing proper functionality of the gear drive. Although the gear drive is proper designed for given operation conditions, undesirable phenomena can occur because of internal parametric excitations or due to over- or under-loading of the system. First, a brief overview of mathematical modelling with degrees of freedom (DOF) reduction of gear drives including gearing and bearing couplings with nonlinearities is summarized and dynamic analysis focused on detection of periodic motions influenced by gear impact motions is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička