Přejít k obsahu


Prediction of the nuclear fuel rod abrasion

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Prediction of the nuclear fuel rod abrasion. Applied and Computational Mechanics, 2013, roč. 7, č. 2, s. 235-250. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prediction of the nuclear fuel rod abrasion
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na výpočet práce třecích sil v kontaktu palivových proutků s buňkami distančních mřížek palivového souboru. Práce třecích sil je vhodnou veličinou pro predikci otěru pokrytí palivových proutků. Otěr je způsoben ohybovými kmity palivových proutků vyvolanými tlakovými pulsacemi chladiva, které jsou generovány hlavními cirkulačními čerpadly. Predikce otěru je založena na experimentálně vyšetřené závislosti otěru na práci třecích sil v laboratorních podmínkách. Původní analyticko-numerická metoda je aplikována na palivové proutky uvnitř ruského palivového souboru TVSA-T v aktivní zóně reaktorů VVER 1000/320 v elektrárně Temelín.
Abstrakt EN: The paper is focused on calculation of the friction forces work in the contact of nuclear fuel rods with fuel assembly spacer grid cells. This friction work is deciding factor for the prediction of the fuel rod coating abrasion. The fuel rod abrasion is caused by fuel assembly vibrations excited by pressure pulsations of the cooling liquid generated by main circulation pumps. A prediction of fuel rod coating abrasion makes use of experimentally investigated dependence of the abrasion on the friction force work in laboratory conditions. The presented original analytical-numerical method is applied for nuclear fuel rod inside of the Russian TVSA-T fuel assembly in the WWER 1000/320 type reactor core in NPP Temelín.
Klíčová slova

Zpět

Patička