Přejít k obsahu


Vyprávění příběhů: nový historismus Stephena Greenblatta a konceptualizace kultury jako textu v reflexi historie

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Vyprávění příběhů: nový historismus Stephena Greenblatta a konceptualizace kultury jako textu v reflexi historie. KFI FF Ostravská univerzita v Ostravě, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Stephen Greenblat chápe reprezentaci skutečnosti zároveň jako produkt vyjednávání a směny. Osciluje pak mezi dvojí čtenářskou, resp. intepretační praxí: praxí kontextualismu, která se zaměřuje na rezonanci kontextu mezi texty a obráceně, a zároveň se zajímá o formální a materiální přitažlivost děl pro čtenáře, z čehož plyne jedinečnost estetického úžasu, který dílo vyvolává. Příznačné je (coby důsledek whitovské inspirace) rovněž Greenblattovo paralelní čtení textů literárních a tzv. „ne-literárních“, stejně jako specifický žánr historky (anecdote), jenž ve svých studiích a esejích Greenblatt užívá, aby prostředkoval „dotek reálna“ a poukázal na relevanci metaforických textů pro porozumění interpretovanému dějinnému fragmentu.
Klíčová slova

Zpět

Patička