Přejít k obsahu


Numerická simulace a analýza proudění v potrubním prvku 976

Citace:
KŇOUREK, J., KOVAŘÍK, P. Numerická simulace a analýza proudění v potrubním prvku 976. ŠKODA AUTO a.s., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation and flow analysis in the duct element 976
Rok vydání: 2012
Název zdroje: ŠKODA AUTO a.s.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Petr Kovařík Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je příprava a provedení numerické simulace proudění v potrubním prvku v modifikované geometrii včetně analýzy výsledků a proudových polí a srovnání se základní variantou. Výsledkem nestacionárních výpočtů jsou popisy chování proudění v čase a doporučení na modifikace geometrie pro eliminace nežádoucích jevů v prvku.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of the flow in the part of the duct system with modified geometry. The work includes also the analysis of flow fields. The simulation results show flow behavior in the course of time and the comparison to the base geometry variant. Also the proposals to the geometry modifications for unwanted flow phenomena elimination are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička