Přejít k obsahu


Numerická simulace a analýza proudění ve stupních parní turbíny 8983

Citace: KŇOUREK, J., SYKA, T., MATAS, R. Numerická simulace a analýza proudění ve stupních parní turbíny 8983. Doosan Škoda Power s.r.o., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation and flow analysis in the steam turbine stage 8983
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Doosan Škoda Power s.r.o.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Tomáš Syka , Ing. Richard Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je příprava a provedení numerické simulace proudění v turbínových stupních parní turbíny včetně analýzy výsledků a proudových polí. Sledují se výkonové parametry stupně, jako je účinnost a kroutící moment stupně. Na základě této analýzy budou následně provedeny geometrické úpravy kanálu stupně a tvaru statorových a rotorových lopatek za účelem zvýšení účinnosti stupně. Informace o charakteristice proudění ve výstupní rovině stupně jsou rovněž využívány pro doplnění vstupní okrajové podmínky pro numerické analýzy proudění v případném následném stupni.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of the steam turbine stage. The work includes also the analysis of flow fields. The power characteristics, the efficiency and the torque of the stage are monitored. Based on these analysis, the stator and rotor blade geometry is modified, in order to increase the stage efficiency. The information about the flow field in the outlet plane are used for the following stage inlet boundary condition specification.
Klíčová slova

Zpět

Patička