Přejít k obsahu


Numerická simulace a analýza proudění zemního plynu v potrubním systému

Citace:
KŇOUREK, J., MATAS, R. Numerická simulace a analýza proudění zemního plynu v potrubním systému. NET4GAS, s.r.o., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation and flow analysis of the natural gas in the pipe system
Rok vydání: 2012
Název zdroje: NET4GAS, s.r.o.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je příprava a provedení numerické simulace proudění stlačeného zemního plynu v potrubním systému včetně analýzy výsledků a proudových polí. Výsledkem nestacionárních výpočtů jsou popisy chování zemního plynu v potrubí, zejmnéna jsou sledovány rychlostní profily v místech měření. Výsledky ukazují, že okamžité rychlostní profily jsou nerovnoměrné a neodpovídají očekávaným profilům. Součástí práce jsou i doporučení na modifikace geometrie pro eliminace nežádoucích jevů v systému.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of compressed natural gas in the pipe system. The work includes also the analysis of flow fields. The unsteady simulation outputs is the gas flow description in the pipe system, especially the velocity profiles in the measurement places are monitored. It is shown the instantaneous velocity profiles are non-uniform and are far away from awaited profiles. The part of work are also the propositions for geometry modification in order to eliminate unwanted flow phenomena.
Klíčová slova

Zpět

Patička