Přejít k obsahu


Numerická simulace proudění v potrubním systému odsiřovací technologie

Citace:
KŇOUREK, J., KŮS, M., MATAS, R. Numerická simulace proudění v potrubním systému odsiřovací technologie. ZVVZ-Enven Engineering, a.s., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation of the fluid absorber flow
Rok vydání: 2012
Název zdroje: ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Michal Kůs Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je příprava a provedení numerické simulace proudění spalin v potrubním systému odsiřovací technologie včetně analýzy výsledků a proudových a teplotních polí. Výsledkem nestacionárních výpočtů jsou popisy chování spalin v čase, vlivy na další prvky technologie a doporučení na modifikace geometrie pro eliminace nežádoucích jevů v systému.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of the combustion gases flow of desulphurizing technology pipe system. The work includes also the analysis of flow and temperature fields. The simulation results show flow behavior in the course of time. Also the influences of the flow to other parts of the technology are presented as well as the proposals to the geometry modifications for unwanted flow phenomena elimination.
Klíčová slova

Zpět

Patička