Přejít k obsahu


Exkurze do vybraných území Západních Čech

Citace:
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HROUDA, L. Exkurze do vybraných území Západních Čech. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 48 s. ISBN: 978-80-7290-684-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Excursion to interesting botanical areas in West Bohemia
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Autoři: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , Doc. RNDr. Lubomír Hrouda CSc.
Abstrakt CZ: Příručka obsahuje rozpracované exkurze: Exkurze do okolí Mariánských Lázní (CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně, PR Žižkův vrch a geologický park, SPR Holina, PR Smraďoch), dále NPR SOOS a okolí (Exkurze do zámku Mostov a zámecké zahrady, NPR Soos, Motýlí dům, NPR Komorní Hůrka) a Exkurze na další lokality Slavkovského lesa (Rašeliniště v Borkách, NPR Upolínová Louka a NPP Křížky).
Abstrakt EN: Handbook for teachers with advice for excursion to interesting botanical areas (Protected Landscape Area Slavkovský les, Mariánské Lázně city, Nature reserve Žižkův vrch and geological park, National Nature reserve Holina, Soos etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička