Přejít k obsahu


Přístrojová deska elektromotokáry

Citace:
FORMÁNEK, J. Přístrojová deska elektromotokáry. Praha, 2014.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The dashboard of electric karts
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o koncepci designového tvaru přístrojové desky s kompaktními rozměry, která umožňuje přehlednost duležitých parametrů u namontovaných robrazovacích jednotek. Tato přístrojová deska umožňuje jednoduchou montáž ukazatelů se zachováním bezpečnostních požadavků a minimální přidané hmotnosti pro celou elektromotokáru.
Abstrakt EN: This is an concept design of the dashboard shape with compact dimensions, which allows visibility of important parameters u mounted display equipments. This the dashboard allows easy installation equipments while maintaining the security requirements and minimal added weight to the whole of electric go-kart.
Klíčová slova

Zpět

Patička