Přejít k obsahu


The Analysis of Methods for Programming Safety-critical Systems

Citace:
CAIS, Š., HEROUT, P. The Analysis of Methods for Programming Safety-critical Systems. In Informatics 2013. Košice: Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics, 2013. s. 39-44. ISBN: 978-80-8143-127-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Analysis of Methods for Programming Safety-critical Systems
Rok vydání: 2013
Místo konání: Košice
Název zdroje: Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics
Autoři: Ing. Štěpán Cais , Doc. Ing. Pavel Herout Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době jsou bezpečnostně kritické systémy široce využívané a můžeme je nalézt v mnoha zařízeních. Je možné pozorovat jejich rostoucí užití v dopravním odvětví průmyslu, kde mohou zastávat mnoho funkcí. Můžeme je nalézt v letadlech, v kokpitech raketoplánů či jako železniční stavědlové systémy. Bezpečnostně kritické systémy musí splnit přísná pravidla, aby dostaly povolení k použití v náročných podmínkách, protože obvykle jsou zodpovědné za životy a majetek. Proto by měly být bezpečnostně kritické systémy navrhovány a implementovány s ohledem na jejich odpovědnost. Hlavní účel tohoto článku je přinést smysluplný přehled několika nedávno použitých technik v bezpečnostně kritických systémech. Všechny popisované systémy byly vyvíjeny pro železniční použití a k jejich vytvoření byly použity různé techniky. Porovnáním použitých technik můžeme přezkoumat jejich konkrétní výhody a nevýhody a připravit návrhy pro jejich budoucí použití.
Abstrakt EN: Nowadays, safety critical systems are widely used and we can encounter them in various devices. It is possible to observe their growing employment in the transportation industry where they can have many functions. We can find them in airplanes, space shuttle´s cockpits or inside railway interlocking systems. Safety critical systems have to meet demanding criteria to get the permission for usage in such exacting environment because usually, they are responsible for lives and property. Consequently, safety critical systems should be designed and implemented with regards to their responsibilities. The main aim of this article is to bring meaningful survey of recently used techniques in safety critical systems. All described systems have been developed for railway or subway industry usage and various techniques were used for their implementation. Comparison of used techniques can firstly, examine their particular advantages and drawbacks and secondly, give suggestions for their future application.
Klíčová slova

Zpět

Patička