Přejít k obsahu


Proč se vlastně holocaustu říká holocaust?

Citace:
TARANT, Z. Proč se vlastně holocaustu říká holocaust?. Historie - Otázky - Problémy, 2013, roč. 5, č. 1, s. 131-142. ISSN: 1804-1132
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Why do We Call the Destruction of European Jewry „The Holocaust“?
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek vznikl jako reakce na spory ohledně používání pojmu holocaust k popisu zločinů nacismu. Článek se pokouší vyjasnit tři obecně rozšířená, spojená se způsobem používání pojmů holocaust a šoa. Autor za tímto účelem využívá nové možnosti, poskytované elektronickými archivy dobové literatury a tisku. Základní tezí článku je, že pokud chceme kritizovat způsob používání slova holocaust k popisu nacistických zločinů, je třeba mít na paměti historický kontext, v němž byl tento pojem použit. Pojem holocaust původně v řečtině označoval zápalnou oběť (celopal), ovšem později se tento pojem dostal do angličtiny v přeneseném slova smyslu jako úplná zkáza. V tomto smyslu byl široce rozšířen před 2. světovou válkou. V roce 1942, když byly zveřejněny první zprávy o celkové rozsahu nacistického konečného řešení byl tento pojem použit jako metafora v situaci, kdy kupříkladu pojem genocida nebyl ještě znám. Článek pak dále mapuje postupné prosazování nového pojmu, jakož i úlohu médií v něm. Dochází pak k závěru, že pojem šoa, který je dnes často upřednostňován, byl vlastně do západních jazyků přenesen teprve počátkem 80. let a celá diskuze o vhodnosti pojmů holocaust a šoa tak může být do určité míry anachronickou.
Abstrakt EN: This article was written in order to address the ongoing debate on terminology of the Nazi WWII atrocities by utilizing the possibilities of electronic archives and databases of historical books and press. I claim that if we want to contemplate (or even criticize) the appropriateness of the word “Holocaust” to describe the Nazi crimes, we have to first understand the historical context, in which this word was originally used. The main point about the etymology of “Holocaust”, as presented in this article, is that the greek word “holokauston” has been taken over to Latin and English with early Biblical translations, but as the time went and the old catholic translations of the Bible were replaced by King James Version that dropped using the word “holocaust” for description of burnt offerings, the meaning of “holocaust” slowly broadened to "catastrophe" etc. In these meanings, the word “holocaust” had been used to describe the horrors of war, forest fires, massacres and other large catastrophes. I claim that when the English-language media (including The Palestine Post in the Yishuv) used the word “holocaust” in the end of 1942 to describe the Nazi atrocities, they acted fully according to the discourse of their time as the word “genocide” did not even exist in that time. The article also briefly explains the process, through which the Hebrew word “Shoah” was overtaken to Western languages in the mid-1980s. I claim that to much extent it was popularized by the famous Claude Lanzmannʼs documentary “Shoah”. Only since then, we can see the discussions, whether is it better to write “Holocaust” or “Shoah”. In the end, I claim that to some extent the original religious, biblical meaning of the word “Holocaust”, long forgotten for most of the 20th century, is now being “rediscovered” in these polemics.
Klíčová slova

Zpět

Patička