Přejít k obsahu


Hrady západních a jižních Čech ve světle nedestruktivních archeologických průzkumů Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni

Citace:
HLOŽEK, J. Hrady západních a jižních Čech ve světle nedestruktivních archeologických průzkumů Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 96 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Castles of West and South Bohemia: A Non-Destructive Research by Department of Archaeology of the University of West Bohemia in Pilsen
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Přestože deset hradních lokalit pojednávaných na stránkách této publikace nemají žádnou, na první pohled zjevnou prostorovou nebo časovou souvislost a nejsou ani spojeny osobou stavebníka, velmi dobře ilustrují komplikovanost a mnohovrstevnatost středověké společnosti i rozdílné postavení jednotlivých hradů v rámci soudobé kulturní krajiny. Nově získané poznatky o jednotlivých objektech umožnily nejen hodnocení jejich stavební podoby a nastínění možností jejich funkční interpretace, ale také hlubší rozpracování problematiky někdejšího symbolického významu středověkých hradů a hodnocení významu středověkého hradu jako archeologického pramene.
Abstrakt EN: Ten researched castle sites might illustrate complexity of the medieval society as well as different status of the castles in the contemporary cultural landscape even though they do not have any common spatial or time connection nor they share the same builder. Newly gained knowledge about particular features has enabled an evaluation of their appearances and functional interpretation as well as research of questions of the past symbolic meaning of the medieval castles and evaluation of purpose of castle as an archaeological source.
Klíčová slova

Zpět

Patička