Přejít k obsahu


Měření vazby realizované feritovým jádrem (dodatek ke zprávě 22190-043-2013)

Citace:
KINDL, V., SKALA, B., KAVALÍR, T. Měření vazby realizované feritovým jádrem (dodatek ke zprávě 22190-043-2013). Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement of coupling made from ferrite
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Práce je dodatkem ke zprávě 22190-043-2013 [1], která řešila vlastnosti induktivní vazby realizované feritovými jádry. Rozbor v [1] je čistě teoretický a je proto potřeba provést řadu měření, která teorii podloží prakticky získanými daty.
Abstrakt EN: The work is an addendum to the report 22190 - 043 - 2013 [1], which dealt with the inductive properties ties realized ferrites. The analysis in [1] is purely theoretical and is therefore a need perform a series of measurements that theory ground practically obtained data.
Klíčová slova

Zpět

Patička