Přejít k obsahu


Měření na planárních vf vazebných členech bezkontaktního přenosu energie

Citace:
KINDL, V., KAVALÍR, T., PECHÁNEK, R. Měření na planárních vf vazebných členech bezkontaktního přenosu energie. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurements on planar RF coupling elements for wireless power transfer
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír , Ing. Roman Pechánek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Práce řeší metodiku predikce účinnosti vazby bezkontaktního přenosu energie na základě kvazi-analytických vztahů znalosti geometrického uspořádání celého systému. Součástí vypracování je podrobné odvození vlastních a vzájemných indukčností nekoaxiálně uspořádaných plochých cívek. Výsledky vytvořeného modelu jsou verifikovány s měřením na skutečném prototypu rezonanční vazby popsaném v [10].
Abstrakt EN: Working methodology addresses the prediction efficiency of the contactless power transmission links based on quasi-analytical relations knowledge of the geometric arrangement of the system. Part of the preparation of the detailed derivation of self and mutual inductance nekoaxiálně arranged flat coils. The results generated by the model are verified with measurements on an actual prototype resonant bonds described in [10].
Klíčová slova

Zpět

Patička