Přejít k obsahu


Návrh planárního rezonančního vazebného členu pro bezdrátové nabíjení

Citace:
KINDL, V., KAVALÍR, T., PECHÁNEK, R. Návrh planárního rezonančního vazebného členu pro bezdrátové nabíjení. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of planar resonant couplink element for the wireless charging
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír , Ing. Roman Pechánek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem práce je navrhnout planární rezonátor pro bezdrátové nabíjení o maximálních rozměrech 500x500 mm (v ose x a y) a minimálním rozměru v ose z. Pro praktické využití má toto uspořádání oproti rezonátoru ve tvaru solenoidu nesporné geometrické výhody. V úvodu je uveden rozbor parametrů náhradního schématu rezonátoru spolu s možnostmi jejich identifikace. Dále se práce věnuje účinnosti rezonanční vazby a možnostmi její optimalizace. V závěru jsou pak vyvozeny některé poznatky, důležité pro návrh samotný.
Abstrakt EN: The aim is to design a planar resonator for wireless charging with maximum dimensions of 500x500 mm (y-axis) and the minimum dimension in the z-axis for the practical use of this arrangement compared to the resonator in the shape of a solenoid geometric undeniable advantages. The introduction shows the analysis of parameters of equivalent circuit of the resonator together with the possibilities of their identification. Furthermore, the work efficiency of the resonant ties and possibilities of its optimization. In conclusion then drawn some knowledge relevant to the design itself.
Klíčová slova

Zpět

Patička