Přejít k obsahu


Měření na prototypech planární induktivní rezonanční vazby

Citace:
KINDL, V., KAVALÍR, T. Měření na prototypech planární induktivní rezonanční vazby. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurements on prototypes planar resonant inductive links
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Práce předkládá ucelený přehled základních vlastností induktivní rezonanční vazby vzduchových cívek z hlediska účinnosti přenosu energie a vlivů jednotlivých konstrukčních uzlů na ni. Předmětem zkoumání jsou zejména tendence účinnosti v součinnosti s různými změnami ve struktuře vazby. Teoreticky nabyté poznatky jsou ověřeny a rozšířeny měřením na dvou geometricky jednoduchých prototypech.
Abstrakt EN: The work presents a comprehensive overview of the basic properties of resonant inductive links air coils in terms of efficiency of energy transfer and the effects of individual structural nodes on it. The research is focused in particular tendency efficiency in conjunction with various changes in the structure of bonds. Theoretically, the acquired knowledge is validated and extended measurements on two geometrically simple prototypes.
Klíčová slova

Zpět

Patička