Přejít k obsahu


What is the relation of human ethology to anthropology? A brief historical acoount.

Citace:
HAVLÍČEK, J., BLAŽEK, V. What is the relation of human ethology to anthropology? A brief historical acoount.. Anthropologie, 2012, roč. 50, č. 1, s. 3-7. ISSN: 0323-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: What is the relation of human ethology to anthropology? A brief historical acoount.
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. Mgr. Jan Havlíček Ph.D. , RNDr. Vladimír Blažek CSc.
Abstrakt CZ: Etologie člověka vznikla v rámci etologie jako takové. Klíčový byl rok 1972, kdy vznikla Mezinárodní společnost humánní etologie. Tento stručný historický přehled vysvětluje, proč se v některých regionech utvářely behaviorální vědy včetně humánní etologie v rámci psychologických věd a proč v jiných zemích byly považovány za součást antropologie či zoologie. V článku je uveden i přehled vývoje etologie člověka v České republice.
Abstrakt EN: Human ethology as a discipline was establishe by scientists who considered themselves ethologists. A key yer in human ethology appears to be 1972, when the International Society for Human Ethology was established. This brief historical overview was intended to elucidate why behavioral sciences including human ethology are in some regions regarded as a part of the psychology curriculum while in other countries are considered as part of the anthropology or zoology curriculum. In essay is documented evolution of human ethology in Czech Republic, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička