Přejít k obsahu


A Novel ZVS/ZCS Bidirectional DC-DC Converter for DC Uninterruptable Power Supplies

Citace:
BHAJANA, V., DRÁBEK, P. A Novel ZVS/ZCS Bidirectional DC-DC Converter for DC Uninterruptable Power Supplies. International Journal of Energy and Power (IJEP), 2014, roč. 3, č. 1, s. 7-11. ISSN: 2169-4931
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Novel ZVS/ZCS Bidirectional DC-DC Converter for DC Uninterruptable Power Supplies
Rok vydání: 2014
Autoři: V.V.Subrahman. Kumar Bhajana , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek prezentuje Izolovaný ZVS/ZCS obousměrný DC-DC měnič pro stejnosměrné nepřerušitelné napájecí zdroje. Pro omezení výpadků napájení osobních počítačů se standardně používají UPS zařízení. Tento příspěvek prezentuje alternativní možnost použitím Izolovaného ZVS/ZCS obousměrného DC-DC měniče.
Abstrakt EN: An Isolated ZVS/ZCS bidirectional DC-DC converter for DC Uninterruptable Power supplies is presented in this paper. The conventional way to avoid a computer shutdown during the mains failure is to connect an ac uninterruptible power supply (UPS). Alternatively, in this paper, a simple and high efficiency dc UPS is presented by an isolated bidirectional soft-switching dc-dc converter. The bidirectional dc-dc converter operates under zero-current switching (ZCS) /Zero voltage switching conditions by utilizing the leakage inductor of the transformer. ZVS/ZCS operation is achieved in battery-backup and charging modes, which significantly reduces the power losses in the bidirectional converter. The principle of operation is analyzed and simulated by using MATLAB simulink.
Klíčová slova

Zpět

Patička