Přejít k obsahu


Vojvodovo – identity, tradice a výzkum

Citace:
JAKOUBEK, M. Vojvodovo – identity, tradice a výzkum. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 262 s. ISBN: 978-80-7325-327-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vojvodovo – Identity, Tradition and Research
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Centrum pro studium demokracie a kultury
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: V této knize nalezneme kapitolu, proč se vlastně Vojvodovo jmenuje Vojvodovo. Další kapitola představuje Vojvodovo v doposud opomíjené perspektivě „výkladní skříně“ metodistické misie v Bulharsku. Kapitola následující čtenáře seznamuje s vojvodovskými výzkumnými aktivitami bulharského etnologa Vladimira Penčeva. V pořadí pátá kapitola je věnována textům vojvodovských rodáků a jejich potomků ve vztahu k formulaci a uchování jejich svébytné identity. Kapitola následující čtenáře upomene, že ačkoli bylo Vojvodovo v letech 1900-1950 českou vesnicí, obývaly obec i další etnické, resp. konfesní skupiny. Kapitola sedmá je věnovaná osobě, resp. výzkumům a dílu B. Nikolova. Závěrečná kapitola knihy je věnována mj. diskusi sporných otázek provázejících vojvodovská zkoumání a zveřejňovaní jejich výsledků.
Abstrakt EN: In this book the reader will find a chapter which is devoted to the question of why Vojvodovo is called Vojvodovo. The following chapter presents Vojvodovo in the so far neglected perspective as a "shop window" of the Methodist Mission in Bulgaria. The chapter "Penčev's folklore materials from the village of Vojvodovo" introduces the reader to research activities of Vladimir Penčev in Vojvodovo. The fourth chapter is devoted to texts by Vojvodovo natives and their descendants in relation to the formulation and preservation of their distinct identity. The following chapter reminds readers that although Vojvodovo was a Czech village in the years 1900-1950, it was inhabited by other ethnic or confessional groups, too. The sixth chapter is dedicated to the person, research and work of B. Nikolov. The final chapter is devoted to, among other things, a discussion about the issues accompanying Vojvodovo explorations and the publication of their results.
Klíčová slova

Zpět

Patička