Přejít k obsahu


Numerical simulation and flow analysis of the cooling air in the cooled compartment

Citace:
KŇOUREK, J., KŮS, M. Numerical simulation and flow analysis of the cooling air in the cooled compartment. Driessen Aerospace CZ s.r.o., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation and flow analysis of the cooling air in the cooled compartment
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Driessen Aerospace CZ s.r.o.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Michal Kůs Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je příprava a provedení numerické simulace proudění chladícího vzduchu ve vyšetřovaném chlazeném prostoru včetně analýzy výsledků a proudových polí podle zadání objednatele. Práce probíhají pro různé modifikace zástavbové geometrie, cílem prací je zajistit rovnoměrné obtékání chlazených objektů chladícím vzduchem tak, aby nedocházelo ke zvýšení kritické teploty obsahu. Výsledkem výpočtů jsou popisy chování vzduchu v chlazeném prostoru, součástí práce jsou i doporučení na modifikace geometrie pro eliminace nežádoucích jevů při zachování přijatelné tlakové ztráty systému.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of the cooling air in the investigated compartment. The work includes also the analysis of flow fields according to the customer specifications. The analysis are dome for different design variants, the aim is to ensure the equal flow around the cooled objects in orde not to exceed the critical temperature. The simulation outputs are the flow description and the design modification proposals for the unwanted phenomenas elimination together with preserving the low system pressure loss.
Klíčová slova

Zpět

Patička