Přejít k obsahu


Machníkův výnos z roku 1936 a jeho vnímání ze strany britského vyslanectví v Praze a britského ministerstva zahraničí

Citace:
NOVOTNÝ, L. Machníkův výnos z roku 1936 a jeho vnímání ze strany britského vyslanectví v Praze a britského ministerstva zahraničí. In Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 204-212. ISBN: 978-80-87475-37-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Machník Decree of 1936 and its Perception by the British Legation in Prague and the Foreign Office
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá vnímáním tzv. Machníkova výnosu (únor 1936) ze strany britského vyslanectví v Praze a britského ministerstva zahraničí a je založena na studiu britských nevydaných pramenů. Výnos znamenal výzvu Ministerstva národní obrany vybraným československým podnikům, aby zaměstnávaly pouze státně spolehlivé osoby. Jak vyslanectví, tak Foreign Office vnímaly tento krok jako neadekvátní a poškozující zájmy německé menšiny v ČSR.
Abstrakt EN: The study deals with the perception of the so-called Machnik’s Decree from the point of view of the British Legation in Prague and Foreign Office, this is based on the study of unpublished documents of the National Archives in London. The so-called Machnik’s Decree means the appeals of the Czechoslovak Ministry of National Defence from January 1936, addressed to various enterprises who were interested in state contracts. These contracts required the trustworthy persons only. Both British Legation and Foreign Office found such activities inappropriate and understood them to be useless. The whole affair, which was discussed on the field of League of Nations, helped the Sudeten German Party to gain publicity on the international ground.
Klíčová slova

Zpět

Patička