Přejít k obsahu


Výšinná poloha Sovice (k. ú. Vetlá, okr. Litoměřice) ve světle archeologického výzkumu v letech 2007-2008

Citace:
TREFNÝ, M., CHROUSTOVSKÝ, L., JANÍČEK, L. Výšinná poloha Sovice (k. ú. Vetlá, okr. Litoměřice) ve světle archeologického výzkumu v letech 2007-2008. In Opomíjená archeologie 2007-2008. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 22-33. ISBN: 978-80-7043-923-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The hilltop site Sovice (c. a. Vetlá, Litoměřice District) in the light of archaeological research in 2007-2008
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Martin Trefný Ph.D. , Mgr. Luboš Chroustovský Ph.D. , Mgr. Libor Janíček ,
Abstrakt CZ: Příspěvek stručně prezentuje výsledky archeologických výzkumů nav vrchu Sovice v letech 200ý a 2008 prováděných v rámci společného projektu Katedry archeologie ZČU v Plzni a Podřipského muzea v Roudnici nad Labem s názvem "Archeologie krajiny Podřipska".
Abstrakt EN: The paper brings a brief evaluation of archaeological researches which took place on the hillfort site Sovice in July of 2007 and 2008 in cooperation between the Department of Archaeology of the University of West Bohemia in Plzeň and the Podřipské museum in Roudnice nad Labem within the framework of the project “Landscape archaeology and the development of prehistoric settlement in the Podřipsko region”.
Klíčová slova

Zpět

Patička