Přejít k obsahu


Unifikace komponent strojů na zpracování dřevního odpadu

Citace:
FORMÁNEK, J. Unifikace komponent strojů na zpracování dřevního odpadu. SG stojírna s.r.o., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Unification components of machines for processing wood waste
Rok vydání: 2013
Název zdroje: SG stojírna s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním přínosem je zkrácení realizace jednotlivých návrhů strojů, což zvýší výrobní kapacitu a konkurenceschopnost strojních zařízení na zpracování dřevního odpadu. Příležitost pro zefektivnění konstrukčních i výrobních prací spočívá ve vytvoření souboru unifikovaných výrobních komponent pro stroje či jejich podsestav. Celkovým výstupem projektu je soubor unifikovaných komponent pro výrobu sekaček a drtiček dřevního odpadu..
Abstrakt EN: The main benefit is the time reduction of implementation of individual proposals machine, which will increase production capacity and competitiveness of this machinery for processing wood waste. The opportunity to streamline design and production work consists of creating an of unified manufacturing components for machines and their subassemblies. The overall outcome of the project is a set of unified components for the manufacture of machinery for processing wood waste.
Klíčová slova

Zpět

Patička