Přejít k obsahu


The parameters of inductive charging of electrical vehicles

Citace:
PECHÁNEK, R., KINDL, V., SKALA, B. The parameters of inductive charging of electrical vehicles. In KOPES 2014 : kolokvium pedagogů elektrických strojů : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 82-87. ISBN: 978-80-7494-034-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The parameters of inductive charging of electrical vehicles
Rok vydání: 2014
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita v Liberci
Autoři: Ing. Roman Pechánek Ph.D. , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá bezkontaktním nabíjením elektromobilů. V práci jsou shrnuty základní teoretické předpoklady indukčního dobíjení. Je provedena analýza velikosti indukovaného napětí v sekundární cívce. Hlavním přínosem práce je analyzování indukovaného napětí v závislosti na natočení sekundární cívky vůči primární a v závislosti na změně vzdálenosti obou cívek.
Abstrakt EN: The paper deals with the contactless charging of electric vehicles. The paper summarizes the basic theoretical assumptions of inductive charging. It is an analysis of the size of the induced voltage in the secondary coil. The main contribution of this work is to analyze the induced voltage depending on the angle of the secondary coil and analyzing induced voltage depends on distance between the two coils.
Klíčová slova

Zpět

Patička