Přejít k obsahu


Romeo and Juliet: The Deconstruction of Romance, or a "Prefab Story"

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Romeo and Juliet: The Deconstruction of Romance, or a "Prefab Story". In From Theory to Practice 2012. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. s. 279-287. ISBN: 978-80-7454-276-3 , ISSN: 1805-9899
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Romeo and Juliet: The Deconstruction of Romance, or a "Prefab Story"
Rok vydání: 2013
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: V díle věnovaném Williamu Shakespearovi a problému adaptace definuje Margaret Jane Kidnieová adaptaci jako vyvíjející se kategorii, jež je úzce spojena s modifikacemi díla v průběhu času a čtenářskou/diváckou recepcí. Adaptace může být nepochybně nazírána a definována z různých úhlů pohledu (např. Hutcheon 2006, Kidnie 2009, Bradley 2010 atd.). Shakespearovské drama představuje v tomto ohledu specifické mezigenerační a interkulturní médium, jež do značné míry formuje diskurz zaměřený na adaptaci. Cílem tohoto článku je analyzovat nastudování Romea a Julie, které bylo uvedeno v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo v roce 2011.
Abstrakt EN: In her work, Shakespeare and the Problem of Adaptation, Margaret Jane Kidnie (2009, 5) considers adaptation "as an evolving category [that] is closely tied to how the work modifies over time and from one reception space to another". Undoubtedly, adaptation can be addressed from various points of view, and assigned numerous definitions (e.g., Hutcheon 2006, Kidnie 2009, Bradley 2010, etc.). The Shakespearean drama represents a distinct intergenerational and intercultural medium that considerably shapes the discourse on adaptation. The aim of this article is to examine the production of Romeo and Juliet staged at the International Festival Theatre in 2011. It concludes by drawing a parallel between the modern Shakespearean adaptation and its progenitor in terms of the interpretive act of appropriation and transposition.
Klíčová slova

Zpět

Patička