Přejít k obsahu


Experimental measuring of magnetic resonant coupling for wireless power transfer of electrical energy

Citace:
PECHÁNEK, R., KINDL, V., SKALA, B., KAVALÍR, T. Experimental measuring of magnetic resonant coupling for wireless power transfer of electrical energy. In KOPES 2014 : kolokvium pedagogů elektrických strojů : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 41-46. ISBN: 978-80-7494-034-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental measuring of magnetic resonant coupling for wireless power transfer of electrical energy
Rok vydání: 2014
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita v Liberci
Autoři: Ing. Roman Pechánek Ph.D. , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje reálný model magneticky vázaných rezonátorů pro bezdrátový přenos energie. V článku jsou popsány; princip magnetické rezonanční spojky, magnetické pole, parametry navržených cívek atd. Dále jsou v práci prezentovány výsledky získané z experimentální měření.
Abstrakt EN: This paper describes a real model of magnetically coupled resonators for wireless power transfer. Principle of magnetic resonant coupling, magnetic field, parameters of designed coils etc. are also described. Experimental measuring was done and results are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička