Přejít k obsahu


Nástroj na kalibraci ocelových trubek po tváření

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Nástroj na kalibraci ocelových trubek po tváření. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A tool for calibration of steel pipes after moulding
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Konstrukce funkční vzorku vychází se stávajícího řešení, nicméně zachovány jsou pouze připojovací rozměry k lisovacímu stroji. Celá konstrukce je založena na tom, aby na jedno stlačení, respektive na jeden zdvih, došlo k přesnému kalibrování průměru trubky v celé požadované délce. Nedílnou součástí návrhu je i volba vhodného materiálu nástroje s ohledem na jeho použití.
Abstrakt EN: The design of functional model comes out of current solution but only the dimensions for connection were preserved. The whole design is based on the principle of production the precise diameter of the pipe in the whole length in one stroke of the mould. The design contains the selection of appropriate material with respect of its usage.
Klíčová slova

Zpět

Patička