Přejít k obsahu


Ovládací páka svařovacího přípravku

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Ovládací páka svařovacího přípravku. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: An operating lever of welding jig
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Funkční vzorek má za cíl vylepšení mechanických vlastností dílu při dodržení maximálního zástavbového prostoru. Materiál dílu je nutné zachovat vzhledem k tomu, že část dílu vytváří na přípravku svěrný spoj. Funkční vzorek tedy řeší jak konstrukční, tak i technologickou část návrhu. Nedílnou součástí je i vyzkoušení funkčního vzorku při reálném nasazení na přípravku.
Abstrakt EN: The functional model is aimed to improve mechanical properties of the part with respect to maximal usable space. The material of the lever must be preserved because the lever creates a clamp joint. The functional model solves the design and also the technological part of the solution. The functional model was tested in real production. The indivisible part of the functional model is its tests in real application in the jig.
Klíčová slova

Zpět

Patička