Přejít k obsahu


Uložení svařovacích příložek

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., KUTLWAŠER, J. Uložení svařovacích příložek. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A fitment of welding fishplates
Rok vydání: 2013
Název zdroje: HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Funkční vzorek má za úkol prověřit při praktickém nasazení vhodnost geometrické úpravy stávajícího dílu, kdy docházelo při otevření přípravku k naražení otevírané části do stojanu. Vlivem naražení docházelo k nadměrnému opotřebování elektrod a tudíž i zvýšeným nákladům na náhradní díly. Geometrická úprava má za cíl odstranit tento nedostatek a tím značně prodloužit životnost elektrod, pro které funkční vzorek slouží jako jejich nosič.
Abstrakt EN: The functional model should proof the suitability of geometric modifications of current part by practice application. The issue of current part was the collision of welding jig’s parts when opened. Due to the collisions there was an excessive wear of welding electrodes and it led to higher costs because of spare parts. The geometric modification is aimed to remove this issue and thanks to this to ensure higher reliability of electrodes, which this functional model holds.
Klíčová slova

Zpět

Patička