Přejít k obsahu


Vlastnosti skla ve výuce chemie

Citace:
RICHTR, V., KRAITR, M., ŠTROFOVÁ, J. Vlastnosti skla ve výuce chemie. In Súčastnosť a perspektívy didaktiky chémie III.. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2013. s. 113-116. ISBN: 978-80-557-0546-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Properties of glass in chemistry teaching
Rok vydání: 2013
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Autoři: Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , Prof. Ing. Milan Kraitr CSc. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Výchozím bodem článku jsou zkušenosti získané při výuce laboratorní techniky. Jsou uvedeny základní typy skla, jeho vlastnosti a jeho význam pro výuku chemie. Vybrané vlastnosti skla jsou porovnány s vlastnostmi jiných materiálů.
Abstrakt EN: Starting point of this article is an experience connected with laboratory technique training at education of chemistry teachers. Properties of different types of glass and importance of glass for chemistry teaching are presented. Some properties of glass are compared with the properties of other materials, e.g. steel.
Klíčová slova

Zpět

Patička