Přejít k obsahu


Příprava ozonu jako motivační prvek ve výuce chemie

Citace:
RICHTR, V., VOJTAJOVÁ, M. Příprava ozonu jako motivační prvek ve výuce chemie. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III.. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2013. s. 117-121. ISBN: 978-80-557-0546-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ozone preparation as a motivational element in chemistry teaching
Rok vydání: 2013
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Autoři: Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , Markéta Vojtajová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možnostmi využití přípravy ozonu jako motivačního prvku ve výuce chemie na ZŠ a SŠ. Je zde popsána výuková hodina na téma ozon, její realizace a následné vyhodnocení na základě dotazníkového šetření mezi žáky a studenty. Dále je zde uvedena úspěšnost žáků při řešení úloh v pracovních listech, které byly při této příležitosti vytvořeny.
Abstrakt EN: This article is concerned with a possibility of using ozone preparation as a motivational element in teaching chemistry at elementary and high school. There is also describes an example of simple concept of one lecture about ozone and the possibility of its evaluation based on information obtained via questinnaire filled-in by students. For further evaluation there are also mentioned students scores of working sheets specially designed for this occasion.
Klíčová slova

Zpět

Patička