Přejít k obsahu


MANAŽERSKÁ HRA DEMOSTRUJÍCÍ PRINCIPY METODY 5S

Citace:
JANUŠKA, M., ŠPICAR, R. MANAŽERSKÁ HRA DEMOSTRUJÍCÍ PRINCIPY METODY 5S. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl I.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 382-389. ISBN: 978-80-7435-366-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: MANAGERIAL GAME DEMOSTRATING 5S METHOD PRINCIPLE
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. , Ing. Radim Špicar ,
Abstrakt CZ: Předkládaný článek se zabývá využitím manažerské hry demonstrující princip metody 5S ve výuce. V článku je popsána hra a jsou diskutovány benefity využití manažerských her a porovnávány výsledky studentů a zaměstnanců, kteří tyto hry hráli na firemních školeních. Výhodou štíhlého managementu je to, že většina jeho metod se aplikuje přímo v praxi a je tedy snadno představitelná a simulovatelná ve formě hry. S využitím manažerských her je samotný výukový proces efektivnější jelikož hráči mohou testovat své získané teoretické znalosti a rovnou je porovnávat s praxí. Podle výsledků dotazníkových šetření zadávaných na konci kurzu téměř všichni účastníci hodnotí využití manažerských her při výuce velice pozitivně.
Abstrakt EN: The present article deals with the use of managerial games demonstrating the principle of the 5S method in teaching. The article describes the game and discusses the benefits of using managerial games and comparing the results of university students and employees who have played these games for corporate training. Lean management applies methods directly in to practice and therefore these methods are simple to simulate and understand in form of the game. Using managerial games is a very effective learning process because players can test their theoretical knowledge and directly compare them with practical experience. According to the results of surveys awarded at the end of the course almost all participants value the usage of management games in learning very positive.
Klíčová slova

Zpět

Patička