Přejít k obsahu


Numerická simulace a analýza přestupu tepla 152

Citace:
KŇOUREK, J., KOVAŘÍK, P., ŠTUDENT, J., KŮS, M. Numerická simulace a analýza přestupu tepla 152. ŠKODA AUTO a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation and analysis of the heat transfer 152
Rok vydání: 2013
Název zdroje: ŠKODA AUTO a.s.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Petr Kovařík Ph.D. , Ing. Josef Študent , Ing. Michal Kůs Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je příprava a provedení numerické simulace přestupu tepla a proudění ve vyšetřované oblasti obsahující komplexní zástavbu včetně analýzy výsledků. Výsledkem nestacionárních výpočtů jsou popisy chování teplot v čase a doporučení na modifikace geometrie pro eliminace nežádoucích jevů v prvku.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of heat transfer and flow in the investigated complex built-up area. The work includes also the analysis of flow and temperature fields. The simulation results show temperature behavior in the course of time, also the proposals to the geometry modifications for unwanted phenomena elimination are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička