Přejít k obsahu


Analýza proudového pole při průchodu páry redukčním ventilem

Citace:
KŇOUREK, J., MATAS, R. Analýza proudového pole při průchodu páry redukčním ventilem. G - Team a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Flow field analysis for the vapor reduction valve
Rok vydání: 2013
Název zdroje: G - Team a.s.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je příprava a provedení numerické simulace proudění páry redukčním ventilem včetně analýzy výsledků proudových polí podle zadání objednatele. Výsledkem nestacionárních simulací je popis chování páry v čase a doporučení na modifikace geometrie pro eliminace nežádoucích jevů v systému.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of the internal vapor flow in the investigated reduction valve. The work includes also the analysis of flow fields. The simulation results show vapor low behavior in the course of time, also the proposals to the geometry modifications for unwanted flow phenomena elimination are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička