Přejít k obsahu


Výpočet seizmické odezvy reaktoru VVER 1000 a stanovení dynamické odezvy při LOCA havárii

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Výpočet seizmické odezvy reaktoru VVER 1000 a stanovení dynamické odezvy při LOCA havárii. ÚJV Řež, a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Seismic response of WWER 1000 type reactor and dynamic response caused by LOCA accident
Rok vydání: 2013
Název zdroje: ÚJV Řež, a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. ,
Abstrakt CZ: Výzkumné zprávy uvádějí výpočet seizmické odezvy metodou spektra odezvy zrychlení a výpočet dynamické odezvy vyvolané LOCA havárií reaktoru VVER 1000/320. Výsledky odezev jsou tabelárně a graficky zpracovány.
Abstrakt EN: The research reports deal with seismic response calculation using response spectrum method and dynamic response caused by loss of coolant accident (LOCA) of the nuclear reactor WWER 1000/320. The response results are presented in table and graphical form.
Klíčová slova

Zpět

Patička