Přejít k obsahu


Vývoj modelu palivového souboru – 2. etapa

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Vývoj modelu palivového souboru – 2. etapa. ÚJV Řež, a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of the fuel assembly model
Rok vydání: 2013
Název zdroje: ÚJV Řež, a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. ,
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva uvádí výpočet dynamického zatížení komponent palivového souboru TVSA-T vyvolaného prostorovým pohybem upínacích desek v aktivní zóně jaderného reaktoru VVER 1000. Pohyb upínacích desek je vybuzen tlakovými pulsacemi generovanými hlavními cirkulačními čerpadly.
Abstrakt EN: The research report deals with dynamic load calculation of the TVSA-T fuel assembly components caused by spatial motion of the support plates in the reactor core of the nuclear reactor WWER 1000/320. The support plates motion is excited by pressure pulsations generated by main circulation pumps.
Klíčová slova

Zpět

Patička